BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà vì chậm nộp báo cáo tài chính trong các năm 2017, 2018.
“Ngâm” báo cáo tài chính CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà bị phạt 85 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã chứng khoán: SDE) bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật
Cụ thể, Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán, BCTC quý I/2018, BCTC quý II/2018, Báo cáo thường niên năm 2017, BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét.

HOÀNG HÀ