BizLIVE -

Năm 2018, doanh thu của VNDirect tăng 27% đạt 1.553 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm 20% xuống còn 462 tỷ đồng. Lãi ròng thu về 375,3 tỷ đồng, thực hiện 55% kế hoạch được giao.

Năm 2018 VNDirect chỉ hoàn thành một nửa mục tiêu lợi nhuận
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) đã công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2018 với kết quả không mấy khả quan.

Riêng trong quý IV, VNDirect ghi nhận 356 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ hoạt động môi giới với 100 tỷ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu 98,8 tỷ đồng và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 92,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các khoản chi phí phát sinh trong kỳ lại tăng mạnh với chi phí hoạt động tăng 59% lên mức 116,9 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng tăng tới 57 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong kỳ, VNDirect ghi nhận khoản lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng mạnh 77,5 tỷ.

Do đó, lợi nhuận trước thuế quý IV của VNDirect giảm 68,6% xuống 53 tỷ đồng. Lãi sau thuế thu về 45,4 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2018, VNDirect tạo ra 1.553 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với năm trước. Dù vậy, tương tự như trong quý IV vừa qua, các khoản chi phí phát sinh trong năm tăng mạnh đã kéo lợi nhuận trước thuế giảm 20% xuống còn 462 tỷ đồng. Lãi ròng sau thuế ghi nhận 375,3 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, VNDirect mới thực hiện được một nửa mục tiêu lợi nhuận (680 tỷ đồng) đề ra trước đó.

Về mặt tài chính, tính tới thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của VNDirect đạt 10.544 tỷ đồng, tăng 2.500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, hơn một nửa tổng tài sản của VNDirect là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm với 5.371 tỷ đồng - tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, VNDirect còn có hơn 900 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Tài sản ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt hơn 1.000 tỷ đồng trong khi các khoản cho vay (margin) giảm hơn 500 tỷ xuống 2.600 tỷ đồng, tài sản tài chính cũng giảm mạnh từ 722 tỷ đồng xuống còn 100 tỷ đồng.

Thời điểm kết thúc năm 2018, VNDirect có 200,8 tỷ đồng cổ phiếu quỹ bên cạnh 121 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 709 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

THANH HÀ