BizLIVE -

Trong rổ VN Diamond, MWG và FPT chiếm tỷ trọng lớn nhất với 15%. Trong khi đó, TCB và VPB chiếm tỷ trọng 15% trong rổ VNFin Select.

MWG, FPT, TCB, VPB chiếm tỷ trọng lớn trong rổ VN Diamond và VNFin Select

HoSE vừa ra thông báo chi tiết thành phần bộ chỉ số Vietnam Diamond Index (VN Diamond), Vietnam Financial Select Sector Index (VNFin Select).

Theo đó, bộ chỉ số VN Diamond sẽ có 14 cổ phiếu góp mặt, còn bộ chỉ số VNFin Select (bao gồm các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) sẽ có sự góp mặt của 17 cổ phiếu. Các chỉ số này sẽ được HoSE chính thức ra mắt vào ngày 18/11/2019.

Với VN Diamond, trong 14 cổ phiếu có tới 5 cổ phiếu ngân hàng góp mặt, bao gồm CTG, MBB, TCB, TPB và VPB. Trong đó, FPT và MWG là 2 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 15%, xếp tiếp theo là bộ đôi ngân hàng TCB, VPB với tỷ trọng 11,8%. Thời gian gần đây, FPT, MWG, TCB, VPB là những cổ phiếu thu hút dòng tiền khá mạnh trên thị trường. Trong khi đó, CTD là cổ phiếu có tỷ trọng thấp nhất trong rổ VN Diamond với 1,5%.

Thành phần rổ VN Diamond

Với VNFin Select, rổ chỉ số chuyên về ngành tài chính có 17 cổ phiếu góp mặt, bao gồm 10 cổ phiếu ngân hàng (BID, CTG, EIB, HDB, MBB, STB, TCB, TPB, VCB, VPB), 2 cổ phiếu bảo hiểm (BMI, BVH), 5 cổ phiếu công ty chứng khoán (HCM, SSI, VCI, VND, TVB).

TCB, VPB, không ngoài dự báo trước đó từ các công ty chứng khoán, đây là 2 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ VNFin Select với 15%. Xếp tiếp theo là MBB với tỷ trong 13,5%.

Thành phần rổ VNFin Select 

Nhóm bảo hiểm chiếm tỷ trọng không quá lớn khi BVH chiếm 2,2%, trong khi BMI tỷ trọng chỉ là 0,3%. Với ngành chứng khoán, SSI chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2,8%, trong khi HCM xếp ngay sau với tỷ trọng 1,3%. TVB là cổ phiếu có tỷ trọng thấp nhất với vỏn vẹn 0,1%.

Sự ra đời các bộ chỉ số mới này là tiền đề cho sự ra đời của các quỹ ETF, qua đó góp phần giải quyết bài toán tại các doanh nghiệp đã hết room ngoại. Trước đây, HoSE đã ra mắt bộ chỉ số VN30 Index, VNX50 Index và được các quỹ VFMVN30 ETF, SSIAM VNX50 ETF sử dụng làm chỉ số cơ sở (benchmark).

BẢO VY