BizLIVE - Trong những ngày đầu tháng Ba, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán với  tổng số tiền phạt gần 80 triệu đồng.
Mua bán “chui” cổ phiếu, một loạt cá nhân bị phạt
Ảnh minh họa.
Cụ thể, UBCKNN quyết định phạt bà Kiều Thị Nhung, người liên quan với ông Kiều Văn Cường, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán: SCL) 45 triệu đồng vì đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Ngày 24/4/2018, bà Kiều Thị Nhung đã mua 1.168.760 cổ phiếu SCL nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
UBCKNN cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hoa, người liên quan đến ông Nguyễn Đình Thắng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) 27,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoa đã bán 186.660 cổ phiếu LPB vào ngày 5/12/2017, nhưng đến ngày 13/12/2017 HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thị Hoa.
Trước đó, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông Võ Đắc Thiệu, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã chứng khoán: TCL) vì đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch mua 26.050 cổ phiếu TCL từ ngày 19/10/2018 đến ngày 23/10/2018.

HOÀNG HÀ