BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Lan Anh (TP.HCM) và ông Nguyễn Tùng Lâm (Hà Nội) vì giao dịch "chui" cổ phiếu.
Mua bán “chui” cổ phiếu, hai cá nhân và một tổ chức bị phạt
Ảnh minh họa.
Ngày 10/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Tùng Lâm 25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.
Cụ thể, ngày 20/9/2018, ông Nguyễn Tùng Lâm mua 102.930 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã chứng khoán TEG) và bán 3.000 cổ phiếu TEG làm tăng khối lượng sở hữu từ 897.500 cổ phiếu TEG - chiếm 4,62% số cổ phiếu có quyền biểu quyết lên 997.430 cổ phiếu TEG - chiếm 5,13% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành. Tuy nhiên, đến ngày 28/12/2018, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) mới nhận được báo cáo về sở hữu của ông Lâm.
Cùng ngày, UBCKNN quyết định xử phạt bà Võ Thị Lan Anh 12,5 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Bà Võ Thị Lan Anh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện (mã chứng khoán THI) bán 30.000 cổ phiếu THI từ ngày 3/10/2018 đến ngày 9/10/2018. Tuy nhiên, đến ngày 31/10/2018, HOSE mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch của bà Lan Anh.
Ngoài hai cá nhân trên, trong ngày 10/6, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với Platinum Victory Pte. Ltd (có trụ sở tại Singapore, là tổ chức liên quan đến ông Teng Wei Ann Adrian - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện lạnh - mã chứng khoán REE) vì giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký.
Cụ thể, Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký mua 350.918 cổ phiếu REE từ ngày 28/2/2019 đến ngày 29/3/2019 (và theo công bố thông tin của HOSE, Platinum Victory Pte. Ltd được giao dịch từ ngày 28/2/2019 đến ngày 29/3/2019). Tuy nhiên, Platinum Victory Pte. Ltd đã mua 50.000 cổ phiếu REE vào ngày 25/02/2019.

HOÀNG HÀ