BizLIVE - Tổng số tiền phạt 4 cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán khoảng hơn 80 triệu đồng.
Một loạt cổ đông lớn bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt
Ảnh minh họa.
Ngày 3/12, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Phương, ông Đỗ Văn Lê, đều là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bao bì PP (mã chứng khoán: HPB).
Theo đó, phạt mỗi cá nhân 12,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Cụ thể, ngày 20/9/2017, bà Đỗ Thị Phương, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bao bì PP đã thực hiện giao dịch bán 10.000 cổ phiếu HPB, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 263.100 cổ phiếu xuống còn 253.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,19% xuống còn 6,92% (giảm từ ngưỡng 7% xuống còn 6%). Tuy nhiên ngày 6/11/2017, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo sở hữu khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% của bà Đỗ Thị Phương.
Cùng ngày 20/9/2017, ông Đỗ Văn Lê, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bao bì PP đã thực hiện giao dịch bán 30.000 cổ phiếu HPB, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 332.900 cổ phiếu xuống còn 302.900 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,1% xuống còn 8,3% (giảm từ ngưỡng 9% xuống còn 8%). Tuy nhiên ngày 6/11/2017, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu của ông Đỗ Văn Lê khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.
Ngoài hai cá nhân trên, cũng trong ngày 3/12, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt ông Đinh Văn Hương 25 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.
Trước đó, ngày 13/4/2017, ông Đinh Văn Hương đã thực hiện giao dịch mua 45.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã chứng khoán: KKC), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 204.200 cổ phiếu lên 249.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,35% lên 5,31% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí. Tuy nhiên, ngày 3/10/2017, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu của ông Đinh Văn Hương.
Đến ngày, 6/12/2018, Chánh Thanh tra UBCKNN tếp tục ban hành quyết định xử phạt bà Lê Thị Song Lê 31,25 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.
Trước đó, ngày 22/5/2018, bà Lê Thị Song Lê mua 233.730 cổ phiếu APP của Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 175.300 cổ phiếu APP (tỷ lệ: 3,97%) lên 409.030 cổ phiếu APP (tỷ lệ: 9,27%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ, tuy nhiên đến ngày 13/6/2018 HNX mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Lê.

HOÀNG HÀ