BizLIVE - Hiện thị giá cổ phiếu TVS ở mức 13.600 đồng/cổ phiếu, lãnh đạo công ty dự thu về khoảng 360 triệu đồng từ việc bán hết cổ phiếu đang sở hữu.
Môt lãnh đạo Chứng khoán Thiên Việt đăng ký bán hết cổ phiếu đang nắm giữ
So với đầu năm, cổ phiếu TVS đã tăng giá khá tốt.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trên HoSE.

Theo đó, ông Đỗ Việt Hùng, Trưởng Ban kiểm soát công ty đăng ký bán hết lượng cổ phiếu đang nắm giữ là 26.970 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,04%.

Thông báo nêu mục đích bán cổ phiếu trên nhằm trang trải tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/9 đến 17/10 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện thị giá cổ phiếu TVS ở mức 13.600 đồng/cổ phiếu, lãnh đạo công ty dự thu về khoảng 360 triệu đồng từ việc bán hết cổ phiếu đang sở hữu.

DANH PHÚ