BizLIVE - Hoạt động đầu tư tự doanh mang về cho HSC 369 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng mạnh đến 79% so với năm 2019 trong khi thu phí môi giới cũng tăng 29% đạt 621 tỷ đồng.
Môi giới và tự doanh khởi sắc, Chứng khoán HSC báo lãi tăng 23%
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – mã HCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với doanh thu hoạt động tăng 107% so với cùng kỳ lên đạt 848 tỷ đồng. Dù vậy, chi phí hoạt động cũng tăng gấp 3 lần lên gần 600 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 137 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2020, HSC ghi nhận 2.248 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 530 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tương ứng tăng 44% và 23% so với cả năm 2019. Với kết quả đạt được, HSC đã vượt 23% kế hoạch doanh thu và 17% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Kết quả kinh doanh trong năm 2020 được đóng góp chính từ các mảng kinh doanh gồm môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh, và tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Trong đó, doanh thu phí môi giới đạt 621 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2019 và chiếm 39% tổng doanh thu. Hoạt động cho vay ký quỹ mang về 549 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ và chiếm 35%. Hoạt động đầu tư tự doanh ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh đến 79% so với năm 2019 đạt 369 tỷ đồng, đóng góp 23% vào tổng doanh thu. Ngược lại, doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp chỉ đạt 38 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2019.

 Cơ cấu doanh thu theo mảng hoạt động của HSC năm 2020

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của HSC đã tăng tới 67% so với cuối năm ngoái lên mức 12.488 tỷ đồng chủ yếu đến từ danh mục tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL) đã tăng mạnh từ 1.300 tỷ đồng đầu kỳ lên hơn 3.060 tỷ đồng và dư nợ cho vay margin tăng 82% so với cùng kỳ, đạt 8.623 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu niêm yết cuối kỳ đạt gần 1.100 tỷ đồng, gấp 3 số đầu năm, chủ yếu là các cổ phiếu trong VN30. Ngoài ra, HSC nắm giữ khoảng hơn 930 tỷ trái phiếu và khoảng 920 tỷ cổ phiếu dùng để đảm bảo cho nghiệp vụ phát hành chứng quyền.

 Danh mục cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu giao dịch trên UpCOM do HSC nắm giữ đến thời điểm 31/12/2020

THANH HÀ