BizLIVE -

Năm 2020, TCBS ghi nhận 3.260 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 2.152 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tương ứng tăng 50% và 48% so với năm 2019.

Lợi nhuận quý 4/2020 của TCBS giảm 42% do ảnh hưởng của Nghị định 81
Ảnh minh họa.

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với doanh thu hoạt động giảm 27% so với cùng kỳ, đạt gần 770 tỷ đồng.

Trong đó, mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất là nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm 56% xuống còn gần 297 tỷ đồng do nhu cầu phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bị thu hẹp lại sau khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163 nhằm nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện phát hành có hiệu lực vào 1/9/2020.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng giảm 12% xuống 233 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu môi giới lại tăng đột biến gấp 2,4 lần cùng kỳ lên mức 100 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 61% lên 76 tỷ đồng.

Các chi phí trong kỳ đều tăng mạnh trong đó chi phí hoạt động gấp hơn 3 lần cùng kỳ lên mức 72 tỷ đồng và chi phí quản lý cũng tăng gấp đôi lên 124 tỷ đồng. Kết quả, TCBS lãi sau thuế 445 tỷ đồng quý 4/2020, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Dù kết quả không mấy khả quan trong quý cuối cùng tuy nhiên, TCBS vẫn ghi nhận tăng trưởng cao nếu tính chung cả năm 2020. Năm vừa qua, TCBS ghi nhận 3.260 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 2.152 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tương ứng tăng 50% và 48% so với năm 2019.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của TCBS đã tăng 39% so với đầu kỳ lên mức 8.759 tỷ đồng chủ yếu đến từ dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tăng mạnh 127% từ đầu năm lên mức 4.027 tỷ đồng, cao hơn 70% so với thời điểm cuối quý 3/2020.

Ngược lại, tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) giảm 150 tỷ đồng so với đầu năm xuống mức 2.353 tỷ đồng chủ yếu do giảm giá trị khoản trái phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết. Ngoài ra, CTCK này vẫn duy trì lượng tiền mặt ở mức trên 1.600 tỷ đồng, tương đương đầu kỳ.

THANH HÀ