BizLIVE -

Năm 2019, Mirae Asset ghi nhận doanh thu hoạt động 942 tỷ đồng, tăng 68% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 376 tỷ đồng, tăng trưởng 89%.

Lợi nhuận Chứng khoán Mirae Asset tăng gần 90% trong năm 2019

Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu hoạt động 291,45 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nguồn thu chủ yếu đến từ lãi các khoản cho vay và phải thu với 193,16 tỷ đồng (gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước) và doanh thu môi giới chứng khoán 50,82 tỷ đồng (gấp 2,2 lần cùng kỳ). Ngoài ra, hoạt động tư vấn cũng mang về 6,25 tỷ đồng doanh thu cho Mirae Asset trong quý IV/2019, tăng mạnh so với mức 294 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Mirae Asset báo lãi sau thuế 90,98 tỷ đồng, gấp đôi quý IV/2018.

Luỹ kế năm 2019, Mirae Asset ghi nhận doanh thu hoạt động 942 tỷ đồng, tăng 68% so với năm trước. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ lãi các khoản cho vay và phải thu (572,8 tỷ đồng), doanh thu môi giới (151,8 tỷ đồng) và lãi từ các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn (170 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 376 tỷ đồng, tăng trưởng 89%.

Mirae Asset hiện gần như cắt toàn bộ hoạt động tự doanh. Trong năm 2019, công ty đã thanh lý các khoản đầu tư vào VNM, MSN, BVH, VCB, HPG, POW, GMD…

Chiến lược của Mirae Asset đang tập trung vào làm dịch vụ chứng khoán. Dư nợ margin của Mirae Asset tính tới cuối năm 2019 lên tới 7.007 tỷ đồng và là công ty chứng khoán có dư nợ lớn nhất thị trường.

Tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch qua Mirae Asset năm qua lên tới hơn 1,4 tỷ cổ phiếu với giá trị 33.234 tỷ đồng. Với giá trị giao dịch này, Mirae Asset đã vươn lên vị trí thứ 6 về thị phần môi giới HoSE trong năm 2019 với 4,47%. Năm qua Mirae Asset cũng hoàn tất việc tăng vốn lên gần 5.500 tỷ đồng và vượt qua SSI trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

BẢO VY