BizLIVE - Cổ phiếu của Gỗ Trường Thành sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch kể từ ngày 6/5.
Lợi nhuận âm nghìn tỷ, cổ phiếu Gỗ Trường Thành vào diện kiểm soát
Cổ phiếu TTF hiện ở vùng hơn 3.600 đồng/CP.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo về việc chuyển cổ phiếu sang diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF của Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Theo quyết định số 138 ngày 24/4 của HoSE, cổ phiếu TTF chuyển sang kiểm soát kể từ ngày 6/5/2019.

Lý do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 của TTF âm hơn 1.406 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là âm hơn 715 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018. Như vậy cổ phiếu TTF thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy chế niêm yết chứng khoán của HoSE.

Cổ phiếu của Gỗ Trường Thành sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch kể từ ngày 6/5. Căn cứ giải trình của doanh nghiệp, sở sẽ thông báo về việc cổ phiếu TTF được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Hiện thị giá cổ phiếu TTF ở vùng 3.680 đồng/CP, tăng hơn 12% so với vùng giá 3.280 đồng/CP hồi đầu năm nay.

DANH PHÚ