BizLIVE -

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ Vosco 6 tháng đầu năm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 30/06 lần lượt -52,28 tỷ đồng và -844,64 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ ngắn hạn tại thời điểm 30/06/2018 đã vượt hơn tài sản ngắn hạn 172,86 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế hơn 844 tỷ đồng, HoSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu VOSCO
Ảnh minh họa.

Ngày 24/08/2018 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã nhận được báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 của CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco – mã VOS).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là -52,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là -844,64 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của công ty do tại thời điểm 30/06/2018 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 172,86 tỷ đồng.

Do đó, HoSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu VOS của Vosco do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 căn cứ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu VOS sẽ căn cứ vào BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Vosco.

Trước đó, ngày 04/04/2018, HoSE đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu VOS từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017 là 10,73 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 là -791,30 tỷ đồng căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017.

Kể từ khi lên sàn thời điểm tháng 9 năm 2010, cổ phiếu VOS của Vosco gần như chỉ giao dịch dưới mệnh giá. Thậm chí, 3 năm trở lại đây, giá một cổ phiếu VOS chỉ còn ngang “cốc trà đá”. Hiện tại, cổ phiếu VOS đang giao dịch ở mức 1.670 đồng/cổ phiếu sau khi tăng kịch trần 2 phiên liên tiếp vừa qua với thanh khoản cải thiện đáng kể.

THANH HÀ