BizLIVE - Ngày 3/1/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA) vào diện cảnh báo.
Lỗ lũy kế 236 tỷ, cổ phiếu HLA vào diện cảnh báo
HOSE đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã CK: HLA) vào diện cảnh báo.
Theo quyết định ngày 3/1/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX), cổ phiếu Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 7/1/2014.

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của HLA cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2013 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 235,74 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 9 tháng năm 2013 âm 236,75 tỷ đồng.

Như vậy, cổ phiếu HLA thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy chế niêm yết chứng khoán tại HSX. Trước đó, đầu tháng 12/2013, HSX cũng đã có Quyết định nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với HLA do Công ty liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.

Lý giải cho việc kinh doanh thua lỗ trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thép và inox, theo HLA, do nền kinh tế vẫn chưa có tín hiệu khả quan, các ngành như bất động sản, xây dựng, trang trí nội thất, xe máy, vận tải biển... bị ảnh hưởng nặng nề và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường khiến doanh thu sụt giảm mạnh.

Bên cạnh đó, thay vì đến chu kỳ tăng giá phục vụ nhu cầu cuối năm, năm nay giá càng đi về gần cuối năm càng giảm. Giá nguyên liệu bình quân quý trước là 13,8 triệu đồng một tấn đến quý này chỉ còn 11,95 triệu đồng, làm công ty lỗ do mua giá cao, bán giá thấp. "Đây là một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp", ông Phạm Trần Ái Trung - phụ trách công bố thông tin của công ty nhận định.

Hiện giá cổ phiếu HLA trong phiên giao dịch ngày 6/1/2014  là 4.400 đồng/cổ phiếu.

HẠNH PHÚC