BizLIVE - Công đoàn Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam bị phạt 110 triệu đồng vì đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Liên tục mua bán “chui” cổ phiếu PAC, Pin Ắc quy Miền Nam bị phạt 110 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công đoàn Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (mã PAC).
Theo quyết định, Công đoàn Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam bị phạt 110 triệu đồng vì đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, Công đoàn PAC đã giao dịch bán 8.000 cổ phiếu PAC vào ngày 16/5/2017, mua 961.000 cổ phiếu PAC và bán 120 cổ phiếu PAC từ ngày 25/6/2018 đến ngày 27/9/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch (HoSE).

HOÀNG HÀ