BizLIVE -

Thị trường chứng khoán nửa đầu năm có nhiều biến động khiến lãi ròng của Chứng khoán Thiên Việt chỉ bằng 1/2 so với cùng kỳ năm ngoái dù doanh thu hoạt động vẫn tăng nhẹ 4% lên mức 227,6 tỷ đồng.

Lãi ròng 6 tháng đầu năm của Chứng khoán Thiên Việt giảm 48% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS) ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 227,6 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng của hoạt động tư vấn và môi giới.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính phát sinh đột biến hơn 29 tỷ đồng trong khi doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng tăng hơn 2,6 lần lên 10,9 tỷ đồng. Chiếm 23,2% doanh thu hoạt động của Thiên Việt, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng gần 60% so với nửa đầu năm 2017 lên mức 52,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi từ các khoản tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lại giảm mạnh 30,7% xuống còn 121,3 tỷ đồng. Tuy nhiên đây vẫn là hoạt động mang lại nguồn thu lớn nhất cho Thiên Việt với 53,3%.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động của Thiên Việt lại tăng lên đáng kể do lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ tăng mạnh 61,4% so với cùng kỳ lên mức 96,2 tỷ đồng. Trong đó, lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL và chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính đều giảm so với cùng kỳ tuy nhiên khoản chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ lại tăng từ 41,1 tỷ đồng lên 89,7 tỷ đồng do biến động của thị trường chứng khoán.

Các chi phí hoạt động khác phát sinh trong kỳ ghi nhận biến động không quá lớn đồng thời lỗ từ hoạt động tài chính lại tăng mạnh do chi phí tài chính tăng 59,1% lên 40,4 tỷ đồng trong khi doanh thu tài chính không đáng kể.

Kết quả 6 tháng, Thiên Việt ghi nhận 66,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 41,4% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế thu về 51,9 tỷ đồng chỉ bằng 1/2 so với nửa đầu năm 2017.

Tính riêng trong quý II, dù doanh thu hoạt động vẫn tăng 18% so với cùng kỳ lên mức 101,6 tỷ đồng, Thiên Việt thậm chí còn báo lỗ 6,4 tỷ đồng sau thuế trong khi quý II năm ngoái vẫn lãi 47,3 tỷ đồng.

Về tài chính, sau 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của Thiên Việt ghi nhận tăng 60,3% so với đầu năm đạt mức 2.585 tỷ đồng với hơn 99% là tài sản ngắn hạn. Đáng chú ý, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thời điểm 30/06 đạt 1.964 tỷ đồng, chiếm đến 76% giá trị tài sản ngắn hạn.

Thực tế, khoản mục này đã tăng mạnh hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2017, đóng góp chủ yếu vào sự gia tăng tổng tài sản của Thiên Việt.

Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của Thiên Việt ở mức xấp xỉ 580 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy gần 200 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu TVS của Chứng khoán Thiên Việt đang giao dịch quanh mức 13.500 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa thị trường tương đương 830 tỷ đồng, P/E ở mức 4,91 lần.

THANH HÀ