BizLIVE - CTCP Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Không chịu lên sàn, STAPIMEX bị phạt 350 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, CTCP Thủy sản Sóc Trăng bị phạt 350 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP: Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng. 
Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng ra quyết định xử phạt CTCP Sonadezi An Bình 85 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN đối với báo cáo thường niên năm 2016; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính năm 2016, 2017 được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2017 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Ngoài ra, UBCKNN còn ra quyết định xử phạt một cá nhân là ông Nguyễn Tiến Thọ (quận 2, TP Hồ Chí Minh) với mức phạt 35 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, ngày 9/1/2018, ông Nguyễn Tiến Thọ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã chứng khoán: NHT) đã mua 59.800 cổ phiếu NHT nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

HOÀNG HÀ