BizLIVE - Bà Nguyễn Kim Phượng, cổ đông lớn của CTCP Ánh Dương Việt Nam bị phạt 31,25 triệu đồng và bà Lê Thị Tâm, cổ đông lớn của CTCP Vincem Bao bì Bỉm Sơn bị phạt 25 triệu đồng.
Không báo cáo khi thành cổ đông lớn của VNS, BPC, hai cá nhân bị phạt
Ảnh minh họa.
Ngày 5/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Kim Phượng (chủ tài khoản số 011C036377 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) với mức phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Cụ thể, ngày 11/10/2018, bà Nguyễn Kim Phượng đã mua 54.460 cổ phiếu của CTCP Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán: VNS), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 3.342.461 lên 3.396.921 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,01%, trở thành cổ đông lớn của CTCP Ánh Dương Việt Nam. Tuy nhiên, đến ngày 3/1/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn đối với cổ phiếu VNS của bà Phượng.
Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Lê Thị Tâm (chủ tài khoản số 003C200230 mở tại CTCP chứng khoán SSI) với số tiền phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Ngày 29/11/2018, bà Lê Thị Tâm đã mua 1.000 cổ phiếu của CTCP Vincem Bao bì Bỉm Sơn (mã chứng khoán: BPC), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 189.700 lên 190.700 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,99% lên 5,02% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của BPC), đến ngày 13/3/2019 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Tâm.

HOÀNG HÀ