BizLIVE - Ngày 30/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt ông Vũ Văn Đoài, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (mã ASD).
 
Không báo cáo dự kiến giao dịch, Phó tổng giám đốc Sông Đà Hà Nội bị xử phạt
Ảnh minh họa.
Theo quyết định, ông Vũ Văn Đoài bị phạt 55 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, từ ngày 15/12/2017 đến ngày 20/12/2017, ông Vũ Văn Đoài, đã mua 168.000 cổ phiếu ASD nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc dự kiến giao dịch.
Cũng trong ngày 30/12, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Zhang Ping (chủ tài khoản số 069FIA2692 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội) 15 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Ngày 27/8/2019, ông Zhang Ping bán 36.200 cổ phiếu PPE của Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,15% xuống 5,52%, tuy nhiên đến ngày 27/9/2019, HNX mới nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Đồng thời, ông Zhang Ping còn bị phạt 25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn (ngày 11/9/2019, ông Zhang Ping đã bán 110.500 cổ phiếu PPE làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,52% xuống 0% và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam, tuy nhiên đến ngày 27/9/2019, HNX mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của ông Zhang Ping).
Ngoài hai cá nhân trên, UBCKNN cũng quyết định xử phạt Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình 100 triệu đồng vì không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của công ty về các văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh liên quan đến các báo cáo tài chính trong các năm 2018, 2019 cùng một số thông báo, tài liệu và quyết định của công ty...

HOÀNG HÀ