BizLIVE - 2016 là năm dòng vốn ngoại rút mạnh khỏi các thị trường mới nổi do ảnh hưởng từ FED tăng lãi suất và bầu cử Tổng thống Mỹ. Việt Nam với vị thế là thị trường cận biên cũng bị rút ròng. Tuy nhiên bức tranh có lẽ sẽ không xấu nếu loại trừ đi giao dịch của cổ phiếu VIC.

MAI HƯƠNG