BizLIVE - Công ty cổ phần (CTCP) Nam Vang bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tổng cộng 435 triệu đồng.
Ỉm công bố thông tin, chây ì lên sàn CTCP Nam Vang bị phạt nặng
Ảnh minh họa.
Ngày 21/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Nam Vang (Long Biên, Hà Nội) 85 triệu đồng vì đã không báo cáo theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.
Đồng thời, CTCP Nam Vang còn bị phạt tiếp 350 triệu đồng vì đã không đăng ký giao dịch chứng khoán.
CTCP Nam Vang có mã chứng khoán là NVC đã bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 23/5/2014 do kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp (2011, 2012, 2013). Đồng thời, lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/3/2013 theo báo cáo tài chính kiểm toán, thuộc diện hủy niêm yết.
Ngoài CTCP Nam Vang, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng (quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật  các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2017; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018; việc bổ nhiệm mới, bãi nhiệm người nội bộ trong năm 2018 và đầu năm 2019.

HOÀNG HÀ