BizLIVE - 3 doanh nghiệp bao gồm: Công ty cổ phần (CTCP) Dệt may Hoàng Thị Loan, CTCP Cấp nước Phú Mỹ và CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC.
Ỉm công bố thông tin, “chây ì” lên sàn, 3 doanh nghiệp bị phạt hơn 900 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 25/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan (Nghệ An) 85 triệu đồng vì đã không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2016, năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018.
Đồng thời, CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan còn bị phạt 350 triệu đồng vì đã không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Trước đó, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Cấp nước Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Ngoài hai công ty trên, UBCKNN cũng quyết định xử phạt CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (thành phố Hồ Chí Minh) 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về các tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính, báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, báo cáo tình hình quản trị công ty,... trong hai năm 2017-2018.
Ngoài ra, công ty này còn bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Theo báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán của công ty và các tài liệu do công ty cung cấp, trong năm 2017 và 2018, CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC cho CTCP ADEC, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty thuê văn phòng và cung cấp dịch vụ tư vấn cho CTCP ADEC.
Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, công ty báo cáo không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

HOÀNG HÀ