BizLIVE -

Hiện, cổ phiếu HNG đã tăng 15% sau 3 tháng, lên mức 17.300 đồng/cổ phiếu trong khi cổ phiếu HAG vẫn “miệt mài” dò đáy với thị giá chỉ 4.770 đồng/cổ phiếu.

HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với bộ đôi cổ phiếu của bầu Đức
Ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch HĐQT của HAGL

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với bộ đôi cổ phiếu HAGHNG của bầu Đức do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/06/2019 là số âm.

Cụ thể, ngày 30/08/2019, HoSE đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG). Theo đó, Công ty lỗ ròng hơn 516,5 tỷ đồng nửa đầu năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là hơn 728 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017) và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, đồng thời nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Trong khi đó, đối với CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã HNG), BCTC soát xét bán niên ghi nhận lỗ ròng 6 tháng đầu năm 2019 gần 744 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 ghi âm hơn 640,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

HoSE cũng thông báo sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với hai cổ phiếu này sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNG đã tăng 15% sau 3 tháng lên mức 17.300 đồng/cổ phiếu trong khi cổ phiếu HAG vẫn “miệt mài” dò đáy với thị giá chỉ 4.770 đồng/cổ phiếu.

THANH HÀ