BizLIVE -

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính soát xét thời điểm 30/06/2018 âm 475,6 tỷ đồng.

HoSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu AGR
Ảnh minh họa.

Ngày 15/08/2018, CTCP Chứng khoán Agribank đã công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018, theo đó lợi nhuận sau thuế Agriseco là 21,1 tỷ đồng, giảm 40,7% so với nửa đầu năm ngoái đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2018 là âm 475,6 tỷ  đồng.

Do đó, SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu AGR do vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị tình trạng cảnh báo, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu AGR sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Agriseco.

Trước đó, ngày 18/08/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) ra Quyết định số 305/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu AGR của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 22/08/2017 do Lợi nhuận sau thuế của Công ty 6 tháng đầu năm 2017 là 51,8 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2017 là âm 510,1 tỷ đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, AGR đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 187 tỷ và lợi nhuận trước thuế 82,4 tỷ đồng. Con số của Agriseco tăng không đáng kể so với mức đạt được năm 2017. Như vậy sau 6 tháng, Agriseco mới thực hiện 25% kế hoạch cả năm.

Trước đó năm 2017, Agriseco đạt tăng trưởng khá so với 2016, vượt 32% kế hoạch doanh thu và 18% kế hoạch lợi nhuận được cổ đông giao phó. Tuy vậy, so với vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng hiện tại thì con số doanh thu, lợi nhuận của Agriseco khá khiêm tốn.

Hiện tại, cổ phiếu AGR đang giao dịch trên sàn HoSE với giá 3.690 đồng/cổ phiếu. Với 212 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa trị trường của Agriseco chỉ đạt xấp xỉ 780 tỷ đồng.

THANH HÀ