BizLIVE -

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết vừa có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

 

HOSE chấp thuận niêm yết cho hơn 1,2 tỷ cổ phiếu SeABank
SSB sẽ cùng với OCB là những cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên HOSE vào 2021.

Cụ thể, với vốn điều lệ hơn 1.208 tỷ đồng, hơn 1,2 tỷ cổ phiếu SSB của SeABank đã được chấp thuận niêm yết trên HoSE.

Việc niêm yết cổ phiếu được ngân hàng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 4. Khi đó ngân hàng đặt mục tiêu niêm yết ngay trong 2020.

Tại đại hội, SeABank thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1.506 tỷ đồng, tăng 8,3% so với 2019.

Ngân hàng cũng đặt kế hoạch năm nay tăng tổng tài sản ngân hàng thêm 12%, đạt 175.600 tỷ đồng, trong đó tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 13,6%; huy động khách hàng và giấy tờ có giá dự kiến tăng 13,8%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Đến cuối tháng 9/2020, ngân hàng có tổng tài sản trên 167.000 tỷ đồng, tăng 6,37% so với cuối năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.131 tỷ đồng, tăng gần 66% so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

HUYỀN TRÂM