BizLIVE - CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS) đã công bố Nghị quyết HĐQT theo đó sẽ mua tối đa 5 triệu cổ phiếu quỹ. 
HHS có thể mua lại 5 triệu cổ phiếu quỹ
Ảnh minh họa.
Dự kiến, HHS sẽ mua tối đa 5 triệu cổ phiếu quỹ khớp lệnh trên HOSE. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại và thặng dư vốn cổ phần.
Tại thời điểm cuối năm 2015, HHS thặng dư vốn cổ phần 124 tỷ đồng, lọi nhuận sau thuế chưa phân phối là 284 tỷ đồng. 
Đại lý thực hiện mua là CTCP Chứng khoán Maritime và giá mua theo giá thị trường.
Thời gian thực hiên giao dịch là trong vòng 30 ngày sau khi được UBCK chấp thuận và doanh nghiệp thực hiên công bố thông tin.
Theo BCTC cuối năm 2015, công ty vẫn duy trì một lượng tiền mặt lớn. Cụ thể, tiền và các khoản tương tiền của HHS đạt hơn 1.171 tỷ đồng
Mới đây, HHS còn được bơm thêm một lượng tiền lớn nhờ hoàn tất chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Sau đợt phát hành này, HHS thu về 315 tỷ đồng. Được biết, các đối tác mua vào đều là các doanh nghiệp trong nước.
 Ngay trong phiên giao dịch sáng nay, HHS đã lập tức tăng trần lên 8.300 đồng/cổ phiếu sau khi khớp 2,84 triệu cổ phiếu.

MAI HƯƠNG