BizLIVE - Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư của VCBF cho biết Quỹ rất lạc quan về triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam và sẽ tiếp tục tận dụng các cơ hội thị trường.
 
Hai quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận 19,3% và 23,4%
Ảnh minh họa.
Theo tin từ Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF), 2 quỹ mở của VCBF là Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu trong năm 2015 và kể từ khi thành lập. 
Lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF đã đạt 19,3% trong năm 2015 và 30,6% kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 6,7% trong năm 2015 và 15,7% kể từ khi thành lập. 
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 23,4% trong năm 2015 và 19,1% kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 4,4% trong năm 2015 và -2,2% kể từ khi thành lập. 
Chỉ số Vn-Index đã tăng  6,1% trong năm 2015. Ông Avinash Satwalekar, Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc đầu tư của VCBF cho biết, Quỹ vẫn rất lạc quan về triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam và sẽ tiếp tục tận dụng các cơ hội thị trường vì lợi ích của các khách hàng.
Tính đến 31/12/2015, Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản khoảng 181 tỷ đồng của gần 600 nhà đầu tư. 
Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VnIndex và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm. 
Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là tỉ lệ tăng trưởng của VN100 Index. (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX).
VCBF là công ty liên doanh giữa Vietcombank và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (Hoa Kỳ). Vietcombank nắm giữ 51% vốn tại VCBF. 

HỒNG QUÂN