BizLIVE -

Theo BSC, trong kỳ review này, HHS có thể được thêm vào danh mục trong khi 6 triệu cổ phiếu BID có thể sẽ được bán ra.

“Gieo quẻ” danh mục quý IV của hai quỹ ETF
Ảnh minh họa.
Trong một báo cáo mới ra, SSI Reasearch cho rằng, trong giỏ của Market Vectors Vietnam Index (V.N.M), cổ phiếu IJC của CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật có thể sẽ bị loại do không đáp ứng yêu cầu về thanh khoản do giá trị giao dịch hàng ngày của IJC đạt dưới 0,2 triệu USD/ngày. 
Tuy vậy, IJC có thể sẽ không bị loại ra khỏi danh mục của V.N.M nếu như trong tuần tới thanh khoản của cổ phiếu này được cải thiện đáng kể để đạt yêu cầu thanh khoản tối thiểu.
Trong khi đó, nhiều khả năng HHS và HPG sẽ được thêm vào danh mục đầu tư kỳ này của V.N.M ETF.
Hiện tại, HHS đã thỏa mãn tất cả các yêu cầu, trong khi đó room ngoại của HPG hiện tại là 9,6% và có thể được làm tròn thành 10%. Nếu giá trị giao dịch khối ngoại của HPG được giữ cân bằng trong tuần tới thì cổ phiếu này có thể được thêm vào danh mục.
Một trường hợp cũng có thể được thêm vào danh mục lần này của V.N.M ETF là CII và trường hợp của CII cũng tương tự HPG do room ngoại hiện tại của cổ phiếu này đang là 9,5%.
Theo đó, SSI Research dự đoán V.N.M ETF sẽ mua 7,8 triệu cổ phiếu HHS, 11,1 triệu cổ phiếu HPG, 4,3 triệu cổ phiếu STB và 16,7 triệu cổ phiếu SSI. 
Trong khi đó, nếu bị loại khỏi danh mục thì IJC sẽ bị bán ra khoảng 10,9 triệu cổ phiếu.
Đối với quỹ FTSE Vietnam Index, nhiều khả năng sẽ không có cổ phiếu nào bị loại và có 3 cổ phiếu được thêm vào là HHS, NT2 và SBT.
Ngoài ra, HQC và DXG cũng là hai cổ phiếu tiềm năng có thể được thêm vào danh mục của FTSE Vietnam ETF.
Theo đó,  FTSE Vietnam ETF được dự đoán sẽ mua 9 triệu cổ phiếu HHS, 8,6 triệu cổ phiếu NT2, 4,5 triệu cổ phiếu SBT, 4,5 triệu cổ phiếu STB và 4,8 triệu cổ phiếu SSI.
Trong khi đó, theo CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), trong kỳ rà soát danh mục quý IV/2015, sẽ có 7 cổ phiếu được bổ sung vào FTSE VN All-Share là HNG, NT2, NCT, SBT, ASM, PGD và HQC. 
Trong khi đó, FTSE VN khả năng sẽ có thêm 5 cổ phiếu là NT2, HHS, SBT, PGD và HQC. Đồng thời, sẽ không có cổ phiếu nào được loại ra trong kỳ tái cơ cấu lần này.
Danh mục dự kiến của cả 2 quỹ  
BSC cũng cho rằng, cổ phiếu SSI có thể sẽ được gia tăng tỷ trọng do công ty đã thực hiện mở room tối đa, STB cũng tương tự do sát nhập PNB và MSN tăng tỷ trọng do giữ được vị trí và giá giảm mạnh trong quý 3. Hầu hết cổ phiếu còn lại bị bán ròng.
Đối với 2 cổ phiếu DXG và DIG, BSC cho rằng do hai cổ phiếu này đều khá gần với yêu cầu về vốn, nên nếu tăng giá tốt thì sẽ có khả năng vào danh mục FTSE All-Share và FTSE VN.
Đối với danh mục của V.N.M ETF, dự báo cổ phiếu HHS sẽ được thêm mới do thỏa mãn các điều kiện của quỹ bao gồm quy mô vốn hóa đã đạt 173,3 triệu USD thanh khoản kỳ này đạt 1,7 triệu USD và 2 kỳ trước lớn hơn 1 triệu USD; khối lượng giao dịch đạt 2,3 triệu cổ phiếu/phiên, room nước ngoài 21,5%, freefloat 21%.
Trong khi đó, sẽ không có cổ phiếu nào bị loại bỏ.
Bên cạnh những cổ phiếu dự kiến thêm mới và được mua vào trong quý IV như HHS, SBT, NT2, PGD và HQC, BSC cũng lưu ý, SSI có khả năng được mua vào nhiều sau khi mở room tối đa cho đầu tư nước ngoài (dự kiến mua vào khoảng 22,8 triệu cổ phiếu).
STB đều được 2 quỹ tăng tỷ trọng (dự kiến mua 3.3 triệu cổ phiếu) sau khi sát nhập với PNB.
MSN (dự kiến mua 1,7 triệu cổ phiếu) được mua tăng tỷ trọng do vị trí xếp hạng vốn hóa freefloat không đổi trong khi giá giảm sâu.
Các cổ phiếu còn lại đều bị bán giảm tỷ trọng. ETF VNM nhiều khả năng sẽ bán ra 5,97 triệu cổ phiếu BID do đã mua nhầm ở kỳ trước.
Cùng chung quan điểm với SSI Research và BSC, trong một báo cáo mới ra, công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC), cũng cho rằng, HHS sẽ được thêm vào danh mục của quỹ V.N.M ETF do đợt tăng vốn đáng kể làm tăng vốn hóa của cổ phiếu này lên 169 triệu USD.
Trong khi đó, SSI sẽ được V.N.M tăng tỷ trọng do việc mở room khối ngoại làm tăng tỷ trọng của SSI trong danh mục.
Dự báo của VCSC  
Đối với quỹ ETF FTSE Vietnam, các mã NT2, HHS, SBT có thể được thêm vào do đáp ứng các điều kiện về giao dịch và vốn hóa. Theo đó, quỹ này có thể mua vào 9,27 triệu cổ phiếu HHS, 4,91 triệu cổ phiếu NT2 và 5,58 triệu cổ phiếu SBT. Ngoài ra, MSN có thể được mua thêm 1,86 triệu cổ phiếu, SSI được mua thêm 8,75 triệu cổ phiếu.
FTSE Vietnam ETF sẽ công bố kết quả rà soát vào thứ Sáu tuần, ngày 4/12 và có 2 tuần tiếp theo để thực hiện điều chỉnh danh mục. Trong khi đó, V.N.M sẽ công bố kết quả rà soát sau một tuần, vào thứ Sáu, ngày 11/12 và có 1 tuần để điều chỉnh danh mục.

LINH LINH