BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Minh Nhật.
Giao dịch “chui” cổ phiếu MAC, Công ty TNHH Minh Nhật bị phạt 45 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Theo đó, Công ty TNHH Minh Nhật bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 45 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.
Cụ thể, Công ty TNHH Minh Nhật, tổ chức liên quan với ông Nguyễn Đỗ Đạt, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC) đã bán 284.000 cổ phiếu MAC từ ngày 16/4/2018 đến ngày 18/4/2018. Tuy nhiên, đến ngày 9/5/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của Công ty TNHH Minh Nhật.
Ngoài Công ty TNHH Minh Nhật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Chiến Thắng với số tiền phạt là 31,25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Cụ thể, ngày 11/8/2017, ông Nguyễn Chiến Thắng đã mua 56.200 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An (mã chứng khoán: DAR), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 300.000 cổ phiếu DAR (chiếm tỷ lệ: 4,62%) lên 356.200 cổ phiếu DAR (chiếm tỷ lệ: 5,48%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An. Tuy nhiên, đến ngày 4/9/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Chiến Thắng.

HOÀNG HÀ