BizLIVE - Ông Đặng Kiết Tường - Thành viên HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre vừa bị xử phạt vì giao dịch "chui" cổ phiếu FMC và ABT.
Giao dịch “chui” cổ phiếu, lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta bị phạt 55 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt 55 triệu đồng đối với ông Đặng Kiết Tường - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC) đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán ABT) vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, ông Đặng Kiết Tường đã bán 105.000 cổ phiếu FMC từ ngày 23/3/2018 đến ngày 3/7/2018, đồng thời, mua 290 cổ phiếu FMC vào ngày 3/7/2018, mua 5.000 cổ phiếu FMC vào ngày 27/07/2018, mua 105.290 cổ phiếu FMC. Ngoài ra, ông Tường cũng đã mua 2.000 cổ phiếu ABT vào ngày 19/6/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) về việc dự kiến giao dịch.
Cùng ngày, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - người liên quan với ông Nguyễn Thanh Bình - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán VPB) với số tổng số tiền phạt 40 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.
Ngày 20/10/2017, HoSE công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đăng ký bán 100.000 cổ phiếu VPB từ ngày 24/10/2017 đến ngày 22/11/2017. Tuy nhiên, bà Ngọc Anh đã bán 55.200 cổ phiếu VPB vào ngày 20/10/2017 và đến ngày 1/12/2017, HoSE mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký giao dịch.

HOÀNG HÀ