BizLIVE - Hai lãnh đạo Ban kiểm soát CTCP Giấy Việt Trì cùng một thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng của công ty này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì chậm báo cáo kết quả thực hiện giao dịch
Giao dịch “chui” cổ phiếu GVT, 3 lãnh đạo Giấy Việt Trì bị xử phạt
Ngày 3/4, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối bà Lê Thị Minh Loan - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng CTCP Giấy Việt Trì (mã chứng khoán GVT).
Theo đó, bà Lê Thị Minh Loan bị phạt 27,5 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ngày 19/7/2019, bà Lê Thị Minh Loan đã mua 352.300 cổ phiếu GVT nhưng đến ngày 15/8/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Loan.
Cùng ngày, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt với hai lãnh đạo Ban kiểm soát CTCP Giấy Việt Trì. Cụ thể, UBCKNN quyết định phạt ông Lê Trung Thành - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Giấy Việt Trì 15 triệu đồng vì đã mua 37.000 cổ phiếu GVT vào ngày 18/7/2019 nhưng đến ngày 15/8/2019 HNX mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Lê Trung Thành.
Tương tự, UBCKNN quyết định phạt ông Hoàng Văn Nam - thành viên Ban kiểm soát GVT 20 triệu đồng vì đã thực hiện mua 60.256 cổ phiếu GVT từ ngày 19/7/2019 đến ngày 24/7/2019 nhưng đến ngày 15/8/2019 HNX mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Hoàng Văn Nam.
Trước đó, UBCKNN cũng đã xử phạt ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường (mã chứng khoán KTT) 22,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ông Lê Khánh Trình đã bán 130.000 cổ phiếu KTT vào ngày 13/11/2019 những đến ngày 25/11/2019 HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Trình.

H.HÀ