BizLIVE - Ngày 25/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt 3 cá nhân với tổng tiền phạt 115 triệu đồng.
Giao dịch “chui” cổ phiếu, 3 cá nhân bị phạt
Ảnh minh họa.
Cụ thể, ngày 25/6, UBCKNN quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Thúy Hằng 50 triệu đồng vì không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng còn bị phạt 25 triệu đồng vì không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Trong thời gian từ 9/5/2018 đến 11/9/2018 bà Hằng đã liên tục mua bán cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An và đến ngày 11/9/2018 không còn là cổ đông lớn của công ty này.
Tuy nhiên, bà Hằng không thực hiện báo cáo cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi có thay đổi số lượng.
Cùng ngày, UBCKNN quyết định phạt ông Nguyễn Đức Bình, Phó tổng giám đốc CTCP Thiết bị điện (mã chứng khoán: THI) 17,5 triệu đồng vì đã bán 59.180 cổ phiếu THI từ ngày 24/9/2018 đến ngày 10/10/2018 tuy nhiên, đến ngày 26/10/2018, HoSE mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch của ông Bình.
UBCKNN cũng quyết định xử phạt ông Nguyễn Đức Trung (người liên quan của ông Nguyễn Đức Bình - Phó tổng giám đốc CTCP Thiết bị điện) 22,5 triệu đồng vì đã đăng ký bán 150.000 cổ phiếu THI từ ngày 13/9/2018 đến ngày 12/10/2018 và đã bán 10.000 cổ phiếu THI trong thời gian này. Tuy nhiên, đến ngày 22/10/2018, HoSE mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Trung.

HOÀNG HÀ