BizLIVE - FTSE vừa công bố kết quả rà soát định kỳ quý I/2016 đối với các rổ chỉ số FTSE liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam. 
FTSE Vietnam thêm mới ASM, HHS, HNG, HQC và PGD
Ảnh minh họa.
Theo đó, FTSE sẽ thêm 5 mã ASM, HHS, HNG, HQC và PGD vào rổ tính FTSE Vietnam Index và không loại bất kỳ cổ phiếu nào. 
Đối với chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index, FTSE thêm 4 mã MBB, ASM, DRC và HQC, đồng thời loại ra 2 mã là VSH, VHC. 
FTSE sẽ có hai tuần để thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư và danh mục mới sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày thứ Hai, 21/3/2016.
Như vậy, số lượng cổ phiếu trong danh mục FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index sau kỳ rà soát này sẽ tăng lên lần lượt 26 và 52 mã. 
Cũng như 7 kỳ rà soát liên tiếp trước đó, FTSE không công bố tăng/giảm tỷ trọng có thể đầu tư của bất kỳ cổ phiếu nào trong danh mục của cả hai chỉ số thuộc FTSE Vietnam Index Series.

LINH LINH