BizLIVE - FTSE vừa có thông báo chính thức việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của FTSE Vietnam Index Series, bao gồm FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index.
FTSE Vietnam Index không loại cổ phiếu nào, thêm vào NT2, SBT và BHS
Ảnh minh họa.
Theo đó, FTSE Vietnam Index không loại bất kỹ mã nào khỏi danh mục và thêm vào các mã NT2, SBT và BHS. 
Trước đó, theo dự đoán của VCSC và SSI, các mã NT2, HHS, SBT có thể được thêm vào ETF FTSE Vietnam do đáp ứng các điều kiện về giao dịch và vốn hóa. Theo BSC, FTSE VN khả năng sẽ có thêm 5 cổ phiếu là NT2, HHS, SBT, PGD và HQC. Mặc dù đều nằm trong danh sách dự đoán của các công ty chứng khoán song HHS lại không được thêm vào, thay vào đó là BHS.
Trong khi đó, FTSE sẽ thêm vào 10 mã bao gồm HNG, NT2, CTD, NCT, SBT, VSC, PGD, BHS, TSC và SKG vào danh mục của chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index đồng thời loại HT1 và SJS khỏi rổ chỉ số này.
Với kỳ review này, từ ngày 18/12 tới, số lượng cổ phiếu trong danh mục FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index sẽ tăng lên lần lượt 21 và 50 mã.

NGUYÊN MINH