BizLIVE -
FPTS báo lỗ 11,85 tỷ đồng sau thuế trong quý IV/2019 trong khi cùng kỳ năm trước công ty báo lãi 319,35 tỷ đồng.
FPTS báo lỗ trong quý IV/2019, lợi nhuận cả năm giảm hơn 50%
Chứng khoán FPT (FPTS) công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với tổng doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính 44,22 tỷ đồng, giảm 88,5% so với cùng kỳ năm trước. Việc doanh thu FPTS quý IV giảm mạnh chủ yếu do doanh thu từ chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính (FVTPL) giảm 79,08 tỷ đồng.
Biến động này phần lớn đến từ đánh giá lại khoản đầu tư vào May Sông Hồng (MSH). Trong quý IV/2019, cổ phiếu MSH ghi nhận mức giảm khoảng 14,5% so với quý trước đó. Giá trị danh mục FVTPL của FPTS tính theo giá trị hợp lý là 470,35 tỷ đồng, trong đó bao gồm 13,45 triệu cổ phiếu MSH với giá trị 287,06 tỷ đồng.
Trong quý IV/2019, doanh thu môi giới của FPTS đạt 25,21 tỷ đồng, giảm 26%; Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 51,85 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Dư nợ margin FPTS tính tới cuối năm 2019 xấp xỉ 1.700 tỷ đồng.
Tổng chi phí trong kỳ (chi phí hoạt động và chi phí tài chính, quản lý) của FPTS chiếm 46,52 tỷ đồng. Kết quả, FPTS báo lỗ 11,85 tỷ đồng sau thuế trong quý IV/2019. Cùng kỳ năm trước công ty báo lãi 319,35 tỷ đồng.
Năm 2019, FPTS lãi trước thuế 255,22 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. So với kế hoạch lãi trước thuế 220 tỷ đồng đề ra trước đó, FPTS vẫn hoàn thành vượt 16% chỉ tiêu đề ra.

BẢO VY