BizLIVE - Tổng số tiền phạt mà CTCP Chứng khoán Sen Vàng phải nộp phạt là 185 triệu đồng.
Dính hàng loạt sai phạm, Chứng khoán Sen Vàng bị phạt nặng
Ảnh minh họa.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Sen Vàng (mã chứng khoán: GLS).
Cụ thể, CTCP Chứng khoán Sen Vàng bị phạt 40 triệu đồng vì không có đủ người hành nghề chứng khoán. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề của công ty chưa đáp ứng điều kiện về nhân viên có chứng chỉ hành nghề cho mỗi nghiệp vụ được cấp phép.
Đồng thời, công ty này còn bị phạt 85 triệu đồng vì không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, công ty không thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, công ty này còn bị phạt 60 triệu đồng vì không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, công ty chưa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Tổng cộng mức phạt tiền đối với CTCP Chứng khoán Sen Vàng là 185 triệu đồng.
Trước đó, hồi tháng Sáu, CTCP Chứng khoán Sen Vàng cũng bị UBCKNN phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

HOÀNG HÀ