BizLIVE -

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng lại giảm 9,6% so với cùng kỳ xuống 270 tỷ đồng, thực hiện 64% kế hoạch. Lãi ròng sau thuế cũng giảm 19%, xuống 219 tỷ đồng.

Đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành và cho vay, Chứng khoán SHS báo lãi quý III tăng hơn 14%
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/2019 với doanh thu hoạt động đạt 313,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán tăng đột biến từ vỏn vẹn 50 triệu đồng lên 58,4 tỷ đồng.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 109,4 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ trong khi, hoạt động như môi giới giảm tới 45% xuống gần 30 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), tư vấn đầu tư chứng khoán lưu ký... cũng đều giảm so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, SHS lãi trước thuế 128,6 tỷ đồng trong quý III, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng lại giảm 9,6% so với cùng kỳ xuống 270 tỷ đồng, thực hiện 64% kế hoạch. Lãi ròng sau thuế thu về 219 tỷ đồng giảm 19% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của SHS đã tăng 16,6% so với đầu năm lên mức 5.676 tỷ đồng trong đó phải thu về dịch vụ cung cấp tăng hơn 160% lên hơn 2.992 tỷ đồng. Công ty cũng đang trích lập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu gần 426 tỷ đồng.

Tài sản tài chính FVTPL giảm 15% xuống 853 tỷ đồng bao gồm 650 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết và 203 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết. Đáng chú ý, danh mục của CTCK này hiện có hơn 122,6 tỷ đồng cổ phiếu SHB tính theo giá trị đánh giá lại kỳ này.

THANH HÀ