BizLIVE - Ngày 22/7/2016, UBCKNN đã ban hành quyết định phạt hành chính đối với ông Trần Thanh Điền do hành vi thao túng giá cổ phiếu. 
Đã xuất hiện vụ làm giá chứng khoán thứ 6 của năm 2016
Số tiền phạt từ vi phạm chứng khoán tháng 7 đang rất lớn.
Cụ thể, từ 5/11/2015 đến 08/01/2016, ông Trần Thanh Điền đã sử dụng 01 tài khoản đứng tên mình và 07 tài khoản đứng tên người khác để giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã DAT) nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu DAT.
Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Trần Thanh Điền.
Vì vậy, ông Điền bị phạt tiền 550.000.000 đồng, và đây cũng là vụ làm giá thứ 6 sau được UBCKNN phát hiện trọng năm nay.
Trước đó, hầu hết các vụ xử phạt về thao túng giá đều bị phạt ở mức 550 triệu đồng tuy nhiên với riêng trường hợp ông Hoàng Đức Dũng, ông này còn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là 491 triệu đồng.
Đây cũng là mức tiền lớn nhất mà một cá nhân phải trả do hành vi thao túng giá từ trước đến nay.

MAI HƯƠNG