BizLIVE - Quý thứ 3 liên tiếp trong năm 2015, CTCP Vận tải biển Việt Nam (mã VOS) lỗ 88 tỷ đồng, đưa lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm lên mức âm 272 tỷ đồng.
Công ty mẹ Vosco lỗ 272 tỷ đồng trong 9 tháng

Đây là kết quả kinh doanh không bất ngờ khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 khi lên kế hoạch lỗ 100 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III/2015, chi phí tài chính, trong đó lãi vay vẫn chiếm rất lớn trong hoạt động của VOS. Quý III/2015, chi phí tài chính tăng mạnh 1,4 lần lên gần 96 tỷ đồng so với mức 40 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng chi phí tài chính tăng lên mức 218 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2014. Kết quả quý III, VOS lỗ ròng 88 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng mạnh, cộng với lỗ tỷ giá 3 quý lên tới 111 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, cộng thêm Công ty mẹ VOS kinh doanh dưới giá vốn với doanh thu thuần gần 1.118 tỷ đồng và giá vốn đến 1.128 tỷ đồng làm cho công ty lỗ gộp 9,9 tỷ đồng.

  

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, VOS lỗ 272 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2014, công ty chỉ lỗ hơn 25,8 tỷ đồng.

HOÀNG ANH