BizLIVE - CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 70 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ theo quy định pháp luật.
Công bố thông tin chậm, thiếu, QCG bị phạt 70 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Công ty cổ phần (CTCP) Quốc Cường Gia Lai công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2017; Quyết định số 294/QĐ/HĐQT và số 294-2/QĐ/HĐQT ngày 29/04/2017 về miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng, Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 29/4/2017, BCTC quý II/2017, BCTC bán niên đã soát xét năm 2017, BCTC quý IV/2017, Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2017, BCTC quý I/2018, BCTC quý II/2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2017;
Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 3/7/2017 thông qua chi trả cổ tức, Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2017; Nghị quyết HĐQT số 28.4/NQ-HĐQT ngày 28/4/2017 về nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã, số 24.7/NQ-HĐQT ngày 24/07/2017 về nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Quốc tế An Vui, số 02.6/QĐ-HĐQT ngày 2/6/2017 về nhận chuyển nhượng và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Sparkle Value Homes, số 27.9/NQ-HĐQT ngày 27/09/2017 về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú, số 26.8/NQ-HĐQT ngày 26/08/2017 về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Sparkle Value Homes;
CTCP Quốc Cường Gia Lai cũng công bố thông tin không đúng thời hạn về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đa Thời ngày 15/6/2018, từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cao Đăng Hoạt ngày 25/09/2017; Công bố thông tin vi phạm thuế theo Quyết định số 174/QĐ-CT ngày 27/03/2017, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết HĐQT số 01-7/NQ-HĐQT.17 ngày 29/6/2017 bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 không công bố thông tin các giao dịch với bên liên quan.
Ngoài CTCP Quốc Cường Gia Lai, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk 30 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành.
Trong ba ngày 18, 19 và 20/12/2018, CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk đã lần lượt mua 20.000 cổ phiếu, 10.000 cổ phiếu và 37.200 cổ phiếu của CTCP Bông Việt Nam (mã chứng khoán: BVN), dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 934.700 cổ phiếu lên lần lượt 954.700 cổ phiếu, 964.700 cổ phiếu, 1.001.900 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 18,69% lên lần lượt 19,09%; 19,29% và 20,04%). Ngày 16/1/2019 và 22/1/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của công ty.

HOÀNG HÀ