BizLIVE -

Chứng khoán SHS dự kiến sẽ chào bán 103,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50%) với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 13.500 đồng/cổ phiếu, chưa bằng 1/3 thị giá.

Chứng khoán SHS lên kế hoạch phát hành 118 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lên lên hơn 3.250 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 4,3% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 751 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm trước.

Năm 2021, SHS sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm chứng quyền có bảo đảm. Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung nâng cấp hệ thống Core giao dịch hiện tại để đáp ứng được với các yêu cầu mới; đầu tư mới hệ thống để triển khai sản phẩm chứng khoán phái sinh và chứng quyền có đảm bảo.

Năm 2020, SHS ghi nhận 1.809 tỷ đồng tổng doanh thu và 939 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 61,5% và 193,4% so với năm 2019. Cổ tức năm 2020 dự kiến ở mức 12% bằng tiền.

Tại ĐHĐCĐ tới đây, SHS dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Theo đó, SHS dự kiến phát hành gần 10,4 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu phát hành thêm để cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.

Song song, SHS sẽ chào bán 103,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50%) với giá chào bán 13.500 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Mức giá chào bán này thấp hơn rất nhiều so với thị giá cổ phiếu SHS trên thị trường là 40.900 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên 14/6).

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động gồm cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường; đầu tư cổ phiếu.

Ngoài ra, SHS cũng lên phương án phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 1,93%) cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của công ty. Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu thực hiện thành công các phương án phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP, vốn điều lệ của SHS sẽ tăng từ 2.073 tỷ đồng lên 3.253 tỷ đồng.

THANH HÀ