BizLIVE - ORS thống nhất bầu bổ sung ông Trần Sơn Hải làm thành viên HĐQT và giữ vị trí Chủ tịch kể từ ngày 9/1.
Chứng khoán Phương Đông có Chủ tịch mới, tính chuyện M&A và đổi tên công ty
ORS tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong ngày hôm nay 11/1 nhằm thông qua việc M&A và đổi tên công ty.

Công ty Chứng khoán Phương Đông (mã ORS) mới công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, công ty chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch hội Đồng quản trị của bà Phạm Thị Quỳnh Trang. Bà Trang vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

ORS thống nhất bầu bổ sung ông Trần Sơn Hải làm thành viên HĐQT và giữ vị trí Chủ tịch kể từ ngày 9/1.

Như vậy, bà Phạm Thị Quỳnh Trang từ nhiệm vị trí Chủ tịch công ty sau tròn 2 năm được bổ nhiệm. Bà hiện nắm giữ hơn 1,1 triệu cổ phiếu ORS, tương đương tỷ lệ 4,69%.

Trước đó, ORS công bố việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1 nhằm thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ; chủ trương tiếp tục thực hiện việc hợp nhất/sáp nhập ORS với một hoặc một vài đối tác khác; chủ trương thay đổi tên Công ty; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện…

Cách đây một năm rưỡi Chứng khoán Phương Đông đã tính chuyện M&A với Chứng khoán ASC tuy nhiên đại hội cổ đông không thông qua được.

Hiện thị giá cổ phiếu ORS ở mức 3.200 đồng/cổ phiếu.

HUYỀN TRÂM