BizLIVE - Chứng khoán Funan phải trả cho ông Nguyễn Văn Việt gần 100 triệu đồng vì cho thôi việc trái pháp luật.
Chứng khoán Funan phải trả cho người lao động gần 100 triệu vì cho thôi việc trái luật
Chứng khoán Funan trước đây là chứng khoán Phương Nam.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan vừa thông báo bản án của Tòa án nhân dân TP.HCM về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Văn Việt.

Theo đó, Cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn Việt. Xác định quyết định số 18/2018/QĐNV-FNS ngày 8/6/2018 của Công ty Chứng khoán Funan về việc chấm dứt hợp đồng lao động số 04/2018/HĐLĐ ngày 1/3/2018 đối với ông Việt là quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Buộc công ty Funan phải trả cho ông Việt tiền lương trong những ngày không được làm việc 5 tháng 15 ngày (từ ngày 13/6 đến ngày 15/11/2018) là 8,86 triệu đồng/tháng x 5 tháng 15 ngày = 48,73 triệu đồng; bồi thường 2 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật là 8,86 triệu đồng/tháng x 2 tháng = 17,72 triệu đồng; bồi thường 2 tháng tiền lương do không muốn quay trở lại làm việc là 17,72 triệu đồng; bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương do không được báo trước 30 ngày là 8,86 triệu đồng, tổng số tiền là 93,3 triệu đồng. Buộc công ty Funan đóng bảo hiểm xã hội cho ông Việt cho đến khi kết thúc hợp đồng lao động ngày 15/11/2018.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 7/3/2018, Công ty Chứng khoán Funan và ông Nguyễn Văn Việt thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng lao động số 04/2018/HĐLĐ với nội dung: đây là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng, với chức danh người lao động đảm nhiệm là chuyên viên quản trị rủi ro, mức lương chính là 8,86 triệu đồng, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của công ty. Thực tế thực lãnh là 18,3 triệu đồng/tháng.

Ngày 1/6/2018, công ty Funan đã ban hành quyết định về việc điều động nhân sự số 06, theo đó điều động ông Việt đến nhận công việc mới tại chi nhánh TP.HCM với chức danh công việc là Trưởng phòng môi giới kể từ ngày 1/6/2018, tổng thu nhập là 12,8 triệu đồng/tháng. Tòa nhận định, việc chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã vi phạm các quy định tại điều 31 Bộ Luật Lao động (không được sự đồng ý của người lao động, vi phạm về việc báo trước cho người lao động ít nhất 3 ngày làm việc, áp dụng tiền lương mới thấp hơn 85% so với mức lương thực tế thỏa thuận theo hợp đồng…)

Ngày 8/6/2018, công ty Funan đã ban hành quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Việt. Đây là trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 10 Điều 36 và Điều 38 của Bộ Luật Lao động. Tuy nhiên người sử dụng lao động không đưa ra được các tài liệu chứng cứ nào thể hiện việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động này thuộc một trong những trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 38 Bộ Luật Lao động, vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Do đó cấp phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm xác định đây là việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái phép luật theo quy định tại điều 41 Bộ Luật Lao động là có căn cứ.

CTCP Chứng khoán Funan (PNS) được đổi tên từ CTCP Chứng khoán Phương Nam từ ngày 8/2/2018 sau khi chuyển nhượng 49% vốn cho quỹ đầu tư đến từ Singapore là Sunvie Investment PTE Ltd.

Chứng khoán Phương Nam trước đây có sự góp vốn của cổ đông lớn Ngân hàng Phương Nam, nơi ông Trầm Bê từng giữ vị trí phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Con trai ông Trầm Bê từng là thành viên Hội đồng quản trị của Chứng khoán Phương Nam.

HUYỀN TRÂM