BizLIVE - CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) bị phạt 100 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định và bị phạt 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa được phép.
Chứng khoán Bảo Minh bị phạt hành chính 350 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 3/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS – UpCoM).
Cụ thể, BMS bị phạt 100 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. Tại một số thời điểm trong năm 2018, công ty đã cho một số khách hàng đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu khi số dư tiền trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền theo quy định.
Đồng thời, BMS còn bị phạt 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Theo đó, trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, BMS đã ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết với 3 khách hàng. Phương thức thực hiện được quy định trong hợp đồng đã ký kết như sau: BMS sẽ chuyển tiền cho khách hàng để thực hiện mua cổ phiếu chưa niêm yết trong khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian ký kết, đối tác không thực hiện mua chứng khoán/chuyển quyền sở hữu chứng khoán thì đối tác sẽ phải trả lại cho BMS tiền gốc và lãi phạt.
Việc BMS thực hiện ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết cho đến nay vẫn chưa có quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

HOÀNG HÀ