BizLIVE - Ngày 17/10/2017, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (mã ART).
Chứng khoán Artex được chào bán cổ phiếu ra công chúng
Ảnh minh họa.
Theo đó, Chứng khoán Artex sẽ chào bán 17,55 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền (tỷ lệ 10:13). Mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần. 
Đây là đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn đầu tiên của Công ty kể từ khi thành lập vào năm 2008. Lãnh đạo công ty cho biết, việc huy động vốn là nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và thêm năng lực tài chính triển khai thực hiện các dịch vụ tài chính đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép và đủ điều kiện để mở rộng triển khai nghiệp vụ mới, cụ thể nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành (vốn pháp định để triển khai nghiệp vụ này là 165 tỷ đồng). 
Được biết Chứng khoán Artex đã có bước phát triển vượt bậc trong vòng 2 năm trở lại đây. Định hướng hoạt động có sự thay đổi rõ nét, trong đó chú trọng đầu tư dịch vụ khách hàng, công nghệ và tiện ích giao dịch, đồng thời tối ưu hóa hoạt động và chú trong hiệu quả. Do vậy, doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động môi giới chứng khoán, các dịch vụ giá trị gia tăng cho giao dịch chứng khoán có sự tăng trưởng vượt bậc.
Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Quý 3 Artex đạt lợi nhuận sau thuế 14,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,4 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.548 đồng. Báo cáo hoạt động 9 tháng, công ty có 8.427 tài khoản của nhà đầu tư, tăng 84,4% so với cuối năm 2016.

THẢO MAI