BizLIVE - Hiện giá cổ phiếu NBB đang ở mức 21.900 đồng/CP, ông Đoàn Tường Triệu sẽ thu về xấp xỉ 55 tỷ đồng từ việc thoái phần lớn cổ phiếu đang nắm giữ.
Chủ tịch Năm Bảy Bảy bán gần hết cổ phiếu đang sở hữu
Ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch NBB đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu công ty.

CTCP Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) mới công bố thông tin giao dịch của người nội bộ.

Theo đó, ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT kiêm người sáng lập công ty đăng ký bán ra 2,5 triêu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ này 22/7-20/8 theo phương tức khớp lệnh trên sàn.

Chủ tịch HĐQT NBB đang sở hữu 3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,21%. Dự kiến tỷ lệ sở hữu của ông Triệu giảm xuống còn 500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,54%.

Hiện giá cổ phiếu NBB đang ở mức 21.900 đồng/CP, ông Đoàn Tường Triệu sẽ thu về xấp xỉ 55 tỷ đồng từ việc thoái phần lớn cổ phiếu đang nắm giữ.

Liên quan đến giao dịch ở cổ phiếu NBB, mới đây CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán CII) thực hiện mua thêm hơn 2 triệu cổ phiếu NBB nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện trong phiên 15/7.

Theo đó nâng tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB từ hơn 57,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 61,3% lên hơn 59 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 63,48%. Với vùng giá 22.000 đồng/CP, CII đã chi khoảng 44 tỷ đồng cho việc gia tăng sở hữu tại Năm Bảy Bảy.

Hồi cuối tháng 4, ĐHĐCĐ thường niên 2019 của NBB đã thông qua nội dung cho phép CII nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 64% mà không qua hình thức chào mua công khai.

Ngày 20/8, NBB dự kiến tiến hành ĐHĐCĐ bất thường, tuy nhiên nội dung đại hội chưa công bố.

HUYỀN TRÂM