BizLIVE - Công ty cổ phần SDP (mã SDP) mới đây bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Chậm công bố báo cáo tài chính, SDP bị phạt 50 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Công ty cổ phần SDP công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về báo cáo thường niên năm 2017; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và 2018; báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét; văn bản giải trình kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét.
Ngoài ra, UBCKNN cũng quyết định xử phạt ông Phạm Đức Khiêm, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI (mã TB8) 25 triệu đồng vì không báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch.
Theo công bố thông tin từ HNX, ông Phạm Đức Khiêm đăng ký mua 30.000 cổ phiếu TB8 từ ngày 21/8/2018 đến ngày 13/9/2018 (kết quả khớp lệnh bán 0 cổ phiếu). Nhưng đến ngày 18/9/2018, HNX vẫn không nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông đối với đăng ký giao dịch mua 30.000 cổ phiếu TB8.

H.HÀ