BizLIVE -

Theo BCTC giữa niên độ được soát xét, doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm của đạt Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lần lượt 146,2 tỷ đồng và 67,25 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 749%, gấp hơn 4 lần  so với tỷ lệ an toàn theo quy định.

BVSC: Tỷ lệ an toàn vốn đạt gần 750%
Ảnh minh họa.
BVSC vừa công bố báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 được soát xét bởi tổ chức kiểm toán Ernst & Young Việt Nam. Theo kết quả soát xét, BVSC đạt doanh thu 146,2 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 67,25 tỷ đồng, tương đương 48,9% và 56% kế hoạch của năm 2015.
Các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty bao gồm môi giới, tự doanh, doanh thu trên vốn. 
Trong 6 tháng đầu năm 2015, giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm so với bình quân năm 2014 (giảm 19%) và cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014 (giảm 11%).
Kết thúc quý II/2015, thị phần cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của BVSC đạt 4% - đứng thứ 9 tại HSX và đạt 5,018% - đứng thứ 7 tại HNX; thị phần trái phiếu cũng lần lượt đạt TOP 2 tại HSX và TOP 3 tại HNX.
Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Công ty ở mức 749%, cao gấp hơn 4 lần so với mức an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài Chính (180%). 

MAI HƯƠNG