BizLIVE - VN-Index đã vượt hết các trở ngại thông tin như cuộc họp Fed, đáo hạn phái sinh và cơ cấu ETFs. Chỉ số đã trở lại và còn lập kỷ lục mới. Khối ngoại cũng mua ròng 358 tỷ đồng trên 2 sàn tuần qua.

MAI HƯƠNG