BizLIVE - Khối ngoại mua ròng tuần qua và thị trường vẫn đang có mức định giá chung khá tốt là 16,8 lần.

MAI HƯƠNG