BizLIVE - Nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội của Bluechips đã có thể ăn mừng với việc dòng tiền cuối cùng đã chuyển sang Midcap và Penny.
[BizSTOCK] Tiền luân chuyển sang Midcap và Penny, khối ngoại bán mạnh VGC

MAI HƯƠNG